Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus.

Han sa: Følg meg!
Han levde sammen med disiplene sine og
var selv eksempelet på lederskap.
Så sa han igjen: Følg meg!
Vi har Jesus som forbilde.

BLI MED

GI GAVE

FAQ

Fra nettverkssamlingene

Være et forbilde

Ungdom lærer helst av å se på annen ungdom. Eldre ungdom er forbilder for yngre ungdom. Dette setter follow me i system. De yngste lederne får derfor vite at de både kan og skal se på de eldre. De eldre blir gjort klare over at de yngre lærer ved å følge med på dem. Disse eldre ungdommene får på denne måten en bekreftelse på at de sitter på noe som er verdt å gi videre. Vel vitende om at de yngre lederne ser opp til dem, blir de eldste inspirert til å gjøre en god jobb.