Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus.

Han sa: Følg meg! Han levde sammen med disiplene sineog var selv eksempelet på lederskap.Så sa han igjen: Følg meg!Vi har Jesus som forbilde.

Være et forbilde


Ungdom lærer helst av å se på annen ungdom. Eldre ungdom er forbilder for yngre ungdom. Dette setter follow me i system. De yngste lederne får derfor vite at de både kan og skal se på de eldre. De eldre blir gjort klare over at de yngre følger med på dem for å lære om lederskap. Disse lederne får på denne måten en bekreftelse på at de sitter på noe som er verdt å gi videre. Vel vitende om at de yngre lederne ser opp til dem, blir de eldste inspirert til å ønske å gjøre en god jobb.

Medlemsmenigheter