Når er Spark og Konferanse?

Spark legges til den første lørdagen etter at ungdomsskolen starter opp etter sommerferien, og Konferanse til den tredje helgen i mars.

2020
Konferanse: 20.–22. mars
Spark: 29. august

Hva er forskjellen mellom follow me og f.eks. MILK, LIV og FIBER?

Kort svar: Relasjon fremfor undervisning.

Lengre svar: Det viktigste for follow me er at menighetens ungdommer blir sett og fulgt opp av eldre ungdommer og voksne kristne fra menigheten sin. Derfor har vi lagt vekten på oppfølging – altså at noen bruker tid på å være sammen med ungdommene – fremfor ren kursing.

follow me mener selvsagt at det er bra at menighetene i tillegg underviser ungdomslederne sine vha. opplegg som f.eks. MILK, LIV og FIBER, og bøker som f.eks. ‘En helt overkommelig disippel‘.

Hva får menigheten igjen for prisen den betaler for follow me-medlemskapet?

  1. Basismedlemskapet gjør menigheten til en del av follow me-nettverket.
    follow me organiserer og administrerer det som foregår i nettverket.
  2. follow me-menighetens kontaktperson kan delta ved månedlige samlinger for alle kontaktpersonene, nemlig Ledergruppa. Gjennom follow me-nettverket blir derfor kontaktpersonen en del av ei faggruppe, og får slik et støtteapparat og en heiagjeng. Mange kontaktpersoner har uttrykt at Ledergruppa er veldig viktig for dem.
  3. Prisen menigheten betaler for å melde sine ungdommer på nettverkssamlingene Spark og Konferanse, tilsvarer de faktiske kostnadene ved å arrangere disse samlingene.
  4. follow me-nettverket gir kristne ungdommer opplevelsen av å stå i en stor sammenheng. Flere ungdommer har meldt tilbake om hvordan de har oppdaget at det finnes flere kristne på skolen sin enn bare de selv, etter at deres menighet meldte seg inn i follow me.
  5. follow me er et samarbeidsorgan for menighetene, mer enn en leverandør av tjenester. Menighetene tenker sammen og jobber sammen for at flest mulig kristne ungdomsledere skal bli inspirert og utrustet til å lede ungdommer til Jesus-tro og Jesus-etterfølgelse.

Hvordan kan jeg gi en gave til follow me?

Så gøy at du vil gi en gave til follow me 🙂

Trykk på gave-symbolet på forsiden av thefollowme.net, eller overfør pengene direkte til bankkontonummer 1503.39.29312.

Ligger hettegensere o.a. i prisen for medlemskapet?

Frem til og med 2016 lå hettegensere i prisen for follow me-medlemskapet, og det ble delt ut hettegensere til alle deltakerne under den årlige konferansen.
I 2017 satte follow me ned medlemsavgiften, for å gjøre det enklere for menighetene å bli medlem. Da ble det samtidig slik at klær ikke lenger er en del av medlemskapet.

Hvem er menighetens 'kontaktperson'?

Kontaktpersonen er den personen fra menigheten som er ansvarlig for den lokale follow me-gruppa, og er den personen som follow me forholder seg til.
Kontaktpersonen er som regel ungdomsarbeideren i menigheten, men kan egentlig være hvem som helst som menigheten utpeker til å gjøre denne jobben.
follow me anbefaler menigheten å peke ut en voksen person til oppgaven som kontaktperson.

Hva er Ledergruppa?

Ledergruppa er navnet på møtene mellom daglig leder i follow me og kontaktpersonene fra follow me-menighetene.
Daglig leder kaller inn til månedlige møter i Ledergruppa, på dagtid. Møtene i Ledergruppa består som regel av en lunsj, undervisning, erfaringsdeling og drøfting av evt. utfordringer.

Hva er Medarbeidergruppa?

Medarbeidergruppa er den gjengen som står for bl.a. planlegging og gjennomføring av nettverkssamlingene.

Det er et positivt tegn at en ungdom ønsker å ta på seg større ansvar. Ungdommer som har fylt 19 år, kan derfor være med i Medarbeidergruppa, dersom de ikke ønsker kun å være deltaker lenger.
Ungdommene i Medarbeidergruppa er og regnes likevel som deltakere, og meldes på nettverkssamlingene sammen med menighetens øvrige ungdommer.

Hvem regnes som en leder?

follow me lar det være opp til hver enkelt menighet å vurdere hvem som skal kalles leder. Noen menigheter regner kun med de som er med nokså hyppig (eks. konf.undervisning, klubb og kor), mens andre også teller med de som ikke er med oftere enn én gang i året (eks. konf.leir).

Les mer HER!