Det koster å drive en organisasjon.For at menighetene lettest mulig skal kunne begynne å se, samle og styrke ungdomslederne sine, er det nødvendig å holde medlemsprisen nede. follow me ber om din støtte til å gjøre dette mulig.

ENGANGSGAVER OG FAST GIVERTJENESTE

Vi blir glade for alle type gaver – store og små, engangsgaver og faste overføringer!
Engangsbeløp kan Vippses til #79510 (FOLLOW ME).
Alle typer pengegaver kan overføres til vår bankkonto 1503.39.29312.

På forhånd takk 🙂