Det koster å drive en ungdomsleder-organisasjon.For at menighetene lettest mulig skal kunne begynne å se, samle og styrke ungdomslederne sine, er det nødvendig å holde medlemsprisen nede.follow me ber om din støtte til å gjøre dette mulig.