HVEM JEG ER

Om follow me Konferanse 2020


follow me Konferanse er den største av de to nettverkssamlingene som follow me arrangerer årlig. Vi er ekstra glade for å kunne gjennomføre (en tilpasset) Konferanse i 2020, siden pandemien en stund så ut til å skulle hindre alt av menneskelige sammenkomster dette året.
Vi samles til Konferansedager 7.–8. august i Sunde kirke i Stavanger. Vi gleder oss!

Konferanse handler om at ungdommene fra de ulike medlemsmenighetene ristes sammen og blir inspirert ved å se alle de andre engasjerte jesusetterfølgerne fra byen og omegnen sin.

Temaet for skoleåret 2019–2020 var ‘Hvem jeg er’. Lørdag under konferansedagene 2020 er det satt opp to seminarbolker, der ungdommene kan velge mellom flere ulike seminar som handler og identitet og roller. I tillegg har vi to praktiske seminar: andaktsverksted og hvordan man snakker med noen som går gjennom en vanskelig periode i livet.

I løpet av disse dagene får ungdommene i tillegg med seg taleserien ‘Jeg er …’, som med et bibelsk utgangspunkt viser dem hva de er verd og hvor høyt de er elsket bare som dem de er, og at de kan skape gode endringer der de bor og er, ved å leve ut den de er Jesus Kristus.

Fredag 7.

19.00 Ankomst for deg som skal sette opp telt 😉

20.00 Dørene åpnes

21.00 Åpningsmøte

23.00 Quiz

Lørdag 8.

10.00 Morgenmøte

12.00 Seminarbolk 1

13.00 Lunsj

14.00 Seminarbolk 2

14.45 Pause

15.15 follow me CHALLENGE

18.00 Middag

19.30 Kveldsmøte

21.30 ’Nattmat’: Grilling

22.00 Kvelds-show

24.00 Program slutt

Fredag 20.

16.30 Avgang Tananger kirke

16.30 Avgang Lura kirke

17.00 Avgang Nærbø kirke

20.00 Bussene ankommer SC

20.30 Middag

21.30 Åpningsmøte

23.00 Snacks og bli kjent i loungen

00.00 Ro i internatene

Lørdag 21.

09.00 Frokost

10.00 Morgenmøte

12.00 Seminarbolk 1

13.00 Lunsj

13.45 Seminarbolk 2

14.30 Pause

15.30 follow me CHALLENGE

18.00 Middag

19.00 Pause

20.30 Kveldsmøte

22.30 Nattmat

23.00 Kvelds-show

01.00 Ro i internatene

Søndag 22.

09.00 Frokost

09.45 follow me-workshop

11.00 Gudstjeneste

13.00 Lunsj m/lokalsamling

14.00 Pakking

15.00 Avreise

Bussene ankommer:
– Nærbø kirke 17.30
– Lura kirke 18.15
– Tananger kirke 18.00.

Seminarene


HVEM JEG ER


OM PERSONLIGHETSTYPER

Seminarholder
Cathrine Vidnes er en av grunnleggerne av follow me, og i tillegg daglig leder i follow me.
Hun brenner for ledelse – som alltid begynner med deg selv.

Om seminaret
Vi er alle unike, og på en rekke måter. Men på tross av alle nyansene oss mennesker imellom, er det mulig å lage grove inndelinger slik at vi får et oversiktlig antall kategorier av mennesketyper.

Ved hjelp av en enkel test på mobilen, og gjennom undervisning og samtale settes du på sporet av hva som kjennetegner din personlighet, og hva som kan være din rolle (el. dine roller) i ei gruppe.

HVORDAN TROR JEG?


OM DE SYV ÅNDELIGE VEIENE

Seminarholder
Grete Stuen Vestøl er kateket i Hafrsfjord menighet.

Om seminaret
Alle vi som tror på Gud, har ulike måter å nærme seg ham på – og ulike måter å erfare ham på.
Gjennom en test, undervisning og samtale vil du settes på sporet av hva som er din ‘åndelige vei’.

HVA DEFINERER DEG?


OM HVA SOM FORMER OSS OG HVA/HVEM VI DEFINERER OSS UT FRA

Seminarholder
Talette Vidnes Ausland er utdannet diakon og har en bachelor i psykologi. Hun bor på det glade Sørland med mann og hund, og brenner for å hjelpe mennesker å forstå seg selv og til å ha et bra liv – med psykologi og troen som verktøy.

Om seminaret
Var du den eneste i klassen som ikke hadde råd til de nyeste klærne? Er det Gud som definerer deg (hva betyr egentlig det?), eller er det kanskje en del av din identitet at du ble kalt «blond» alle de gangene?

Vi har alle blitt formet til den vi er i dag av en rekke forskjellige faktorer. Vår egen og andres definisjon av oss selv er også blitt til på veien. I dette seminaret vil vi ta en titt på vårt eget liv, for å bli bevisst hva som har formet og definert oss frem til nå. Dette er godt og viktig å være bevisst på, for at vi skal kunne velge veien videre i livet – og for hvordan man vil velge å definere seg selv!

PSYKISK FØRSTEHJELP


OM Å SNAKKE MED NOEN SOM HAR DET VANSKELIG

Seminarholder
Ola Meling er utdannet elektriker, men arbeider nå som låsesmed. Han har tidligere jobbet for ambulansetjenesten, i et begravelsesbyrå og ved et sykehjem. Med erfaringene fra disse arbeidsplassene og som kursinstruktør i Røde Kors, har Ola fått mange inntrykk og erfaringer innenfor feltet psykisk helse, og han lært mye om å møte folk der de er og i den situasjonen de befinner seg i.

Om seminaret
Det er ikke alltid enkelt å ta en samtale med noen som ikke har det godt – eller å tolke tegnene som sier at noen ikke har det bra. Men kriser, ulykker og uforutsette hendelser oppstår dessverre innimellom, så hvordan kan vi ta kontakt med en som har det vanskelig?

De 4 viktigste temaene for dette seminaret er å:

  • være til stede
  • lytte oppmerksomt
  • akseptere ulike reaksjoner
  • gi omsorg og praktisk hjelp

ANDAKTSVERKSTED


OM Å DELE TRO
Går over begge seminarbolkene

Seminarholder
Sigve Vidnes er prest og en av gründerne av follow me.

Om seminaret
For at mennesker skal finne meningen med livet, må de først finne Gud. Det er nemlig han som har tenkt oss ut og laget oss. Derfor trenger vi bekreftelse på hvem vi er, fra Gud, ikke fra andre mennesker.
Når vi holder andakt, deler vi våre erfaringer fra livet med Jesus, slik at tilhørernes forhold og tillit til Far blir styrket.

Deltakerne får gjennom seminaret et innblikk i en måte å forberede en andakt på, og de skal selv lage en andakt.

EKSTROVERT ELLER INTROVERT?


OM HVOR DU LADER BATTERIENE DINE

Seminarholder
Talette Vidnes Ausland er utdannet diakon og har en bachelor i psykologi. Hun bor på det glade Sørland med mann og hund, og brenner for å hjelpe mennesker å forstå seg selv og til å ha et bra liv – med psykologi og troen som verktøy.

Om seminaret
‘Ekstrovert/Introvert’ har vært et hett tema de siste årene, med mange misforståelser om hva begrepene egentlig betyr og sier noe om. Så hva handler de egentlig om, og hvorfor er det viktig å vite hvordan man selv får ny energi?
I dette seminaret finner du ut hva ekstrovert og introvert dreier seg om og hvor du selv ligger på skalaen – for så å se hva det betyr for livet ditt og alle dine relasjoner til andre mennesker.

Konkurranse!

Bibelbok-konkurranse
Lær deg rekkefølgen av bøkene i Det Nye Testamente – premie til de 5 første som klarer å fremføre denne sangen i løpet av kvelds-showet lørdag!

Sangteksten
Ma, Ma, Luk, Jo, Apostel,
Ro, Ko, Ko, Gal, Ef, Fil,Kol,
Tess, Tess, Tim, Tim, Tit, File,
He, Ja, Peter to, Johannes tre,
Ju, Jo

Øvingsvideo
Lær deg sangen av en skjeggete fyr med briller og piggsveis!

Forklaringer
Ma (Evangeliet etter Matteus)
Ma (Evangeliet etter Markus)
Luk (Evangeliet etter Lukas)
Joh (Evangeliet etter Johannes)
Apostel (Apostlenes gjerninger)
––––––––
Ro (Paulus’ brev til romerne)
Ko (Paulus’ 1. brev til korinterne)
Ko (Paulus’ 2. brev til korinterne)
Gal (Paulus’ brev til galaterne)
Ef (Paulus’ brev til efeserne)
Fil (Paulus’ brev til filipperne)
Kol (Paulus’ brev til kolosserne)
––––––––
Tess (Paulus’ 1. brev til tessalonikerne)
Tess (Paulus’ 2. brev til tessalonikerne)
Tim (Paulus’ 1. brev til Timoteus)
Tim (Paulus’ 2. brev til Timoteus)
Tit (Paulus’ brev til Titus)
File (Paulus’ brev til Filemon)
––––––––
He (Brevet til hebreerne)
Ja (Jakobs brev)
Peter to (Peters 1. og 2. brev)
Johannes tre (Johannes’ 1., 2. og 3. brev)
––––––––
Ju (Judas’ brev)
Jo (Johannes’ åpenbaring)