MISSION:POSSIBLE= SANT når kristne har Jesus som leder,og når kristne leder andre til Jesus.

Programmet

Årets konferanse er lagt til Solstrand Camping i Lindesnes kommune, og vi gleder oss! Når det gjelder reisen, er det aller viktigste er at du på fredag 22. mars møter opp enten ved Tananger, Lura eller Nærbø kirke i god tid, for bussen kjører på de oppsatte tidspunktene! Si fra til din ungdomsleder hvor du tenker å ta bussen fra 😉

Fredag 22.

16.30 Avgang Tananger kirke

17.15 Avgang Lura kirke

18.00 Avgang Nærbø kirke

20.00 Bussen ankommer SC

20.30 Taco

21.30 Åpningsmøte

23.00 Snacks i loungen

00.00 Ro i internatene

Lørdag 23.

09.00 Frokost

10.00 Morgenmøte

12.00 Seminarbolk 1

13.00 Lunsj

13.45 Seminarbolk 2

14.30 Pause

15.30 follow me CHALLENGE

18.00 Middag: Lasagne

19.00 Pause

20.30 Kveldsmøte

22.30 Nattmat

23.00 Kvelds-show

01.00 Ro i internatene

Søndag 24.

09.00 Frokost

09.45 follow me-workshop

11.00 Gudstjeneste

13.00 Lunsj m/lokalsamling

14.00 Pakking

15.00 Avreise

Bussen ankommer Nærbø kirke 17.30, Lura kirke 18.15 og Tananger kirke 19.00.

Seminarene

fellesseminarMISSION:LEAD


OM Å VÆRE EN LEDER

Seminarholder
Sigve Vidnes er utdannet prest og er en av gründerene av follow me.

Om seminaret
Ledere går foran, de er eksempler, de tar større ansvar og de er mer pålitelige – fordi ledere styrer en villet utvikling.

En leder:
– trosser den rådende kulturen,
– venter ikke med å handle til alt er klart,
– jobber lidenskapelig mot et mål og
– gjør alt til Guds ære

1. valgseminarMISSION:WORSHIP


OM TILBEDELSE

Seminarholder
Grete Stuen Vestøl er kateket i Hafrsfjord menighet.

Om seminaret
Om noen sier ’tilbedelse’, tenker vi kanskje på gudstjeneste, lovsang, bønn og andaktsbok.
Men er det nødvendigvis slik at vi tilber Gud når vi gjør disse tingene?
Kanskje handler tilbedelse om noe mer – hvordan lever vi livene våre, og om hva som påvirker alle de store og små valgene vi tar i hverdagen 😉

2. valgseminarMISSION:AMBITION


OM Å LEVE OPP TIL SINE HØYESTE AMBISJONER

Seminarholder
Cathrine Vidnes er en av gründerene av follow me, og er i tillegg daglig leder i organisasjonen.
Cathrine har stor entusiasme for ledelse, og kanskje aller mest for ledelse av seg selv – for på den måten å vise vei for andre!
Hun vil i dette seminaret dele noen biter av sin egen reise, fra der hvor hun har oppdaget gullet i de prinsippene og ‘naturlovene’ som er lagt i oss.

Om seminaret
Med utgangspunkt i at vi er mennesker skapt som kropp, sjel og ånd, vil Cathrine snakke om viktigheten av å utvikle en karakter, vaner, effektivitet og balanse – for å kunne virkeliggjøre de visjonene, ambisjonene og drømmene som er lagt i oss.

3. valgseminarMISSION:SCHOOL


OM Å HA MED JESUS PÅ SKOLEN

Seminarholder
Sigvart Smith Eide er lagsarbeider i Rogaland og elsker å se mennesker bli bedre kjent med vår gode Gud.
Han er 28 år gammel, har gått 21 år på skole og snakker litt rart – men du trenger sannsynligvis ikke tolk 😜
Tid med ham er ikke bortkastet.
(Foto: Eivind Horne)

Om seminaret
Hvordan synes du det er å være kristen på skolen vs. kristen i kirken? Likt, annerledes, eller å som å bo på Venus og Mars?
Snakker du med vennene dine om tro? Er det naturlig, unaturlig eller kleint?
Jesus har kalt oss til å være med Ham der vi er. Så hva vil det si når vi er på skolen?
Kom, og la deg inspirere til å leve et helt liv sammen med Jesus!

4. valgseminarMISSION:SHARE


OM Å LEVE MISJONALT

Seminarholder
Elin Knudsen er 25 år og kommer fra Tysnes, men bor nå på Sola. Elin arbeider i NMSU Stavanger (Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon).
I 2012/2013 gikk Elin på Hald Internasjonale Senter og var ‘misjonær’ i Kina i seks måneder.
Elin hører til i Sola Kyrkjelyd, der hun driver Sola Soul Children, henger med venner, leser bøker, prøver å lære seg kinesisk, pleier YouTube-avhengigheten sin og er frivillig medarbeider i Ukirke i Stavanger.

Om seminaret
Bli med å lære om hva misjon er, og bli utfordret på å leve misjonalt i din hverdag!
Her er noen spørsmål som vil skal se på sammen:
• Hva er misjon og hva vil det si å drive misjon?
• Hvorfor skal vi drive med misjon?
• Hva vil det si å leve misjonalt?
• Hvordan kan vi dele budskapet om Jesus i vår hverdag?

fellesseminarMISSION:ANTICIPATE


OM FORUTSEENDE LEDERSKAP (VIDEO)

Seminarholder
Craig Groeschel er hovedpastor i Life.Church i USA, kirken som utviklet bibelappen YouVersion. Han er i tillegg forfatter og brenner for ledelse.

Om seminaret
I dette video-seminaret vil du bli utfordret til å tenke proffe tanker rundt lederskap, på samme måte som seriøse bedriftsledere er nødt til å gjøre, for ungdomsledere kan også være proffe.

Ledere er bevisste på det de foretar seg, for ingen endringer skjer tilfeldig. Forskjellen på en god leder og en stor leder er evnen til å forutse, fremfor bare å reagere.

Vi kan øve oss på å skjelne mellom det som ser ut som noe vanskelig/ødeleggende og det som kan være en mulighet for oss og arbeidet vårt.

Og er vi villige til å slutte med noe som egentlig fungerte best for noen år tilbake, for å begynne med noe annet som kan fungere bedre nå?

Konkurranse!

Bibelbok-konkurranse
Lær deg rekkefølgen av bøkene i Det Nye Testamente – premie til de 5 første som klarer å fremføre denne sangen i løpet av kvelds-showet lørdag!

Sangteksten
Ma, Ma, Luk, Jo, Apostel,
Ro, Ko, Ko, Gal, Ef, Fil,Kol,
Tess, Tess, Tim, Tim, Tit, File,
He, Ja, Peter to, Johannes tre,
Ju, Jo

Øvingsvideo
Lær deg sangen av en skjeggete fyr med briller og piggsveis!

Forklaringer
Ma (Evangeliet etter Matteus)
Ma (Evangeliet etter Markus)
Luk (Evangeliet etter Lukas)
Joh (Evangeliet etter Johannes)
Apostel (Apostlenes gjerninger)
––––––––
Ro (Paulus’ brev til romerne)
Ko (Paulus’ 1. brev til korinterne)
Ko (Paulus’ 2. brev til korinterne)
Gal (Paulus’ brev til galaterne)
Ef (Paulus’ brev til efeserne)
Fil (Paulus’ brev til filipperne)
Kol (Paulus’ brev til kolosserne)
––––––––
Tess (Paulus’ 1. brev til tessalonikerne)
Tess (Paulus’ 2. brev til tessalonikerne)
Tim (Paulus’ 1. brev til Timoteus)
Tim (Paulus’ 2. brev til Timoteus)
Tit (Paulus’ brev til Titus)
File (Paulus’ brev til Filemon)
––––––––
He (Brevet til hebreerne)
Ja (Jakobs brev)
Peter to (Peters 1. og 2. brev)
Johannes tre (Johannes’ 1., 2. og 3. brev)
––––––––
Ju (Judas’ brev)
Jo (Johannes’ åpenbaring)