Hvordan bli en follow me-menighet?


Menigheten tegner først et basismedlemskap. I løpet av skoleåret kan den så, om ønskelig, melde ungdomslederne sine på de to nettverksamlingene Spark og Konferanse.

Basismedlemskapet


Basis-medlemskapet


Kr. 4 900,- + kr. 100,- pr ungdomsleder pr. år.
(For en menighet med 12 ungdomsledere, blir regnestykket slik:
Kr. 4 900,- + 1 200,- = kr. 6 100,- for ett år)

Ved å betale medlemsavgiften, blir menigheten en del av follow me-nettverket, som omfatter:

Månedlige ledermøter for menighetens kontaktperson
Én til én-veiledning for kontaktpersonen (på forespørsel)
Tilgang til nettverkssamlingene SPARK og KONFERANSE

Nettverkssamlingene


Samlingene i nettverket


SPARK (1 dag):
Kr. 250,-/deltaker

KONFERANSE (3 dager):
Kr. 1 100,-/ungdomsleder

Meld menigheten inn!


Send skjemaet under for å melde menigheten din inn i follow me, så vil vil ta kontakt snarlig!