Hvordan bli en follow me-menighet?


Menigheten tegner først et basismedlemskap. I løpet av skoleåret kan den så, om ønskelig, melde ungdommene sine på de to nettverksamlingene SPARK og Konferanse.

Basismedlemskapet


Basis-medlemskapet


Kr. 4 900,- + kr. 100,- pr ungdom pr. år.*
(For en menighet med 12 ungdommer, blir regnestykket slik:
Kr. 4 900,- + 1 200,- = kr. 6 100,- for ett år)

Ved å betale medlemsavgiften, blir menigheten en del av follow me-nettverket, som omfatter:

  • Månedlige ledermøter for menighetens lokalleder
  • Én til én-veiledning for lokallederen (på forespørsel)
  • Tilgang til nettverkssamlingene SPARK og Konferanse

Nettverkssamlingene


Samlingene i nettverket


SPARK (1 dag):
Kr. 250,-/person**

Konferanse (3 dager):
Kr. 1 500,-/person**

* alle priser pr. 1. januar 2020
** Menigheten betaler også for voksne som deltar ved nettverkssamlingene

Meld menigheten inn!


Send skjemaet under for å melde menigheten din inn i follow me, så vil vil ta kontakt snarlig!