Den lokale follow me-gruppen står ikke alene. follow me arrangerer fellessamlinger hvert semester, SPARK ved starten av høstsemesteret og KONFERANSE midt i vårsemesteret. Ved å koble de lokale follow me-gruppene sammen, får ungdomslederne sitt eget nettverk.

Spark


follow me SPARK går av stabelen den første lørdagen etter høstens skolestart for grunnskolene, og arrangeres som en utflukt.

follow me SPARK legges til starten av arbeidsåret, for å inspirere ungdomslederne til å være Jesus-etterfølgere fremfor alt, og for å minne dem om at deres viktigste lederoppgave er å lede seg selv.
Bare slik kan de lede andre ungdommer til disippelskap.

Konferanse


follow me KONFERANSE avholdes den tredje helgen i mars, og har som mål å sende ungdomslederne hjem med tanken om at «så sykt rå Jesus er!»

Til follow me KONFERANSE inviteres personligheter fra kristen-Norge som kan inspirere og undervise ungdomslederne, og hjelpe dem med å se hvor veien går videre for lederskapet deres.

Ungdomslederne fra de ulike menighetene jobber mye sammen og er mye sammen i løpet av den helgen KONFERANSE varer.

follow me KONFERANSE er viktig og gøy!