Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus.

Han sa: Følg meg!
Han levde sammen med disiplene sine og
var selv eksempelet på lederskap.
Så sa han igjen: Følg meg!
Vi har Jesus som forbilde.

Konferanse 2022 Lyngdal nærmer seg!

000 dager 00 timer 00 minutter 00 sekunder

24.–26. juni 2022

BLI MED

GI GAVE

FAQ

Fra nettverkssamlingene

Være et forbilde

Ungdom lærer helst av å se på annen ungdom. Eldre ungdom er forbilder for yngre ungdom. Dette setter followme i system. De yngste lederne får derfor vite at de både kan og skal se på de eldre. De eldre blir gjort klare over at de yngre lærer ved å følge med på dem. Disse eldre ungdommene får på denne måten en bekreftelse på at de sitter på noe som er verdt å gi videre. Vel vitende om at de yngre lederne ser opp til dem, blir de eldste inspirert til å gjøre en god jobb.