Om followme Konferanse 2023


followme konferansen er 25. - 28. juni på KVS i Lyngdal. Mer info kommer.Påmelding starter 15. februar.